USE ще се проведе в нов формат

В училищата блоковете на радиосигналите ще бъдат поставени. Освен това, при липса на паспорт може да се направи достъп до изпита.

Министерството на съобщенията одобри инсталирането на радио блокери за времетраенето на изпита. Въпреки това официално това все още не е потвърдено. В допълнение, по-рано докладвани за други мерки за борба с феновете да отписват: в класните стаи ще бъдат инсталирани видео излъчване.

Необходимостта от ауспуси за мобилни телефони възниква след като през 2011 г. ученици от различни градове на страната съвместно решават задачи в социалната мрежа. Оборудването обаче не може да бъде настроено така, че сигналът да е не само в определена сграда: той също ще изчезне в домовете, разположени в училищните площи.

Друга промяна в провеждането на USE е пропуск за изпита. Завършилите, които са загубили паспортите си, ще бъдат допуснати преди предаването, ако са признати от директора или от учителя по класове. В същото време паспортът не е документ, който доказва самоличността.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz