Социалното подпомагане ще зависи от имуществото на семейството

Общественият съвет в Министерството на труда обсъди въпроса за предоставяне на социално подпомагане. Отделът изготви методологични препоръки за регионите за определяне на критерии за необходимостта.

В настоящия момент, дали човек се нуждае, се определя от доходите му. Ако е под жизнения минимум, такъв гражданин се счита за нуждаещ се. Според новите насоки общият доход на семейството ще бъде взет под внимание. Освен това при оценката на степента на необходимост от социална подкрепа ще се вземат под внимание движимото и недвижимото имущество.

Министерството на труда отбеляза, че в много страни съществуват подходящи политики. Тези критерии обаче няма да се прилагат за социалната подкрепа на федерално равнище. Очаква се, че до края на годината препоръките ще бъдат одобрени.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz