Приемане като бизнес: семейство от Калининград отказва да осинови деца поради полза

След като се преместиха в столицата, приемните родители предадоха настойничеството на седем деца на възраст от 3 до 12 години. Причината е, че след смяната на местопребиваването те не дават регионални ползи на нивото на Москва.

Като член на правителствения борд по настойничество в социалната сфера, Вадим Меншов, в столицата, плащанията за приемното семейство могат да бъдат повече от 80 хил. Рубли. Децата на това семейство получиха обезщетения в размер на 18 хил. Рубли на човек.

Понастоящем всички деца са в Москва и временно пребивават в сиропиталища. Скоро властите ще ги върнат в Калининград.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz