На бременна жена в Екатеринбург падна бучка лед

Собственикът на апартамента, с който пада ледът, очаква процес. Управляващото дружество подготвя съдебно дело.

След инцидента жертвата била отведена в болницата. В момента, в който булото се срути, бременната жена ходеше с детето. Къщата обслужва управляващото дружество Standard. Както бе отбелязано в пресслужбата, точно този ден се планира да се почистват покривите и върховете от сняг.

В допълнение, управляващото дружество отбеляза, че козирката на балкона, която е причинила извънредна ситуация, е установена незаконно. По-рано собственикът на апартамента вече получи заповед да разбие козирката над балкона, но той го пренебрегна.

Нелегалното инсталиране на козирки на балконите в Екатеринбург не е необичайно. Поради тази причина, техническите служби решиха да ги почистят независимо от снега в апартаментите под прозорците на които минават пешеходци.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz