Министерството на образованието и науката на Руската федерация ще премахне излишните учебници от училищата

Министерството на образованието и науката на Руската федерация ще премахне ненужните учебници от училищата. Това заяви министърът на образованието и науката на Руската федерация Олга Василиева. Сега във федералния списък на учебници има 1376 книги - според министъра това е твърде много. Василиева предложи да се върнете към тези учебници, които ще съответстват на основното съдържание и да премахнете ненужните такива.

Жената отбелязва, че за всяка тема трябва да има само две или три учебника, а родителите могат да ги избират. Дискусията вече е на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. Междувременно членовете на Руската академия на науките участват в научното изследване на училищните учебници.

Спомнете си, че всички руски родителски срещи, на които Василиева направи това изявление, се проведе в учебния център N548 Царицоно. На събитието министърът съобщи, че през 2017 г. 1,8 милиона деца са отишли ​​на първа класа, което е със 100 000 повече от миналата година.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz