Заразените с ХИВ могат да осиновяват деца

Правителството отбелязва, че тази точка е част от стратегията за борба с ХИВ.

Децата с HIV инфекция могат да приемат само ако приемат терапия. Освен това има заразени с ХИВ деца-refuseniks, които също мечтаят за намиране на семейство. Специалистите казват, защо такова дете не би приемало лице с HIV инфекция?

До този момент документът не е публикуван на интернет страницата на кабинета, така че Министерството на здравеопазването отказа да коментира тази иновация.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz