Екатеринбургските училища се грижат за анти-терористичната сигурност

Онзи ден в столицата на Урал, в администрацията на града се провеждаше комисия. Обсъдиха безопасността на децата в училищата. Според данните почти всички общообразователни институции и детски градини в Екатеринбург разполагат с бутон за спешни повиквания, видео наблюдение или електронен турнир на входа.


С появата на Деня на знанието всички градски училища ще трябва да придобият паспорти за защита от тероризъм. В допълнение, на 1 септември в столицата на Урал обеща да увеличи мерките за сигурност. Така че на учителите в общообразователните институции ще бъде напомнено как правилно да се организират празнични събития, а в клъстерите на хората ще работят екипи от лекари. Списък на детски градини в Екатеринбург →

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz