Еднократни плащания за първото дете ще се появят в Русия

Предложението ще бъде обсъдено на кръглата маса на Съвета на федерацията, посветена на демографията.

Комитетът на Съвета на федерацията по социална политика обясни, че сега децата се появяват при жени, родени през 90-те години. Тогава в страната имаше демографски спад. По тази причина, за да се повиши раждаемостта, младите родители се нуждаят от финансова подкрепа.

Досега не се провеждат конкретни изказвания. Известно е само, че парите ще се разпределят от регионални и федерални бюджети.

Спомнете си, през последните години много се говори за това как да се увеличи раждаемостта . Експертите смятат, че съществуват няколко мотиватора за това: наличието на IVF, материалната подкрепа, предотвратяването на абортите и развитието на детските градини.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz