Една четвърт от учениците прекарват лятната си ваканция у дома

Една четвърт от руските ученици прекарват летни ваканции у дома - в родния си град или село. Шест хиляди души взеха участие в анкетата - около 1500 от тях съобщиха, че не ходят никъде през летните месеци и прекарват лятната ваканция у дома.

Децата обаче имаха алтернативни дейности: играеха в двора, отпуснати и слънчеви, без да напускат града. Останалите бяха отведени до Дача, до селото или дори до морето. 28% от респондентите заявиха, че имат време за почивка в Русия и в чужбина - някой си почина с родителите си и някой изпрати техните майки и бащи в детски лагер в чужбина.

Необичайно проучване беше проведено от един от туроператорите - се оказа, че мнозина смятат, че следващата година празникът ще бъде по-гъвкав.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz