В Русия те ще спрат да глобяват за побои

От Кодекса за административните нарушения Руската федерация може да изключи парични глоби за побоища. Сега любителите на размахването на юмруци ще бъдат обект на административен арест или ще участват в задължителна работа. По този начин ще има само два вида наказания - до 15 дни административен арест или до 120 часа задължителен труд. Вярно е, че глобите все още ще се прилагат, но само за някои категории граждани - те включват хората с увреждания от групи 1 и 2, болни от инфекциозни заболявания, както и тези, които са недееспособни или не могат да бъдат арестувани.

Прегледайте тази препоръка преди 1 юни 2018 г. Това не е единственото нововъведение - при разглеждането на административния случай на биенето е възможно да се изключи медицинската експертиза, която сега е задължителна. В този случай първоначалното фиксиране на биенето в спешното отделение ще остане. Съдебният медицински преглед беше счетен за излишен, тъй като в случай на по-сериозни последици за дадено лице, делото вече не би било сметнато за административно, а като престъпно.

Спомнете си, през 2017 г. влязоха в сила изменения, които предполагат декриминализиране на домашните побои . Това предизвика бурна реакция сред руснаците.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz