В Русия те искат да разработят един учебник на руски език

В момента за учениците изучаването на майчиния език е представено в повече от 70 публикации. Същевременно в нашата страна няма конкретна концепция за държавна езикова политика. Предложението за разработване на единни норми за дисциплина идва от Дружеството за руска литература, което се ръководи от патриарх Кирил.

Специалистите, участващи в проекта, изпълняват няколко задачи: да създадат процес на независима оценка на речници и учебници, да внушат на учениците любов към четенето и да въведат нови библиотеки. Според ръководителя на Центъра за руски език и славянски науки Сергей Богданов руските историци трябва да се учат от историци, които имат един учебник по тяхната дисциплина.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz