В поликлиника № 5 имаше отворен регистър

Поликлиника № 5 DKB No. 11 ще се срещне с първите малки пациенти и техните родители в "Отворен регистър". Залата и регистратурата бяха обновени в рамките на федералния проект "Lean Clinic": сега пациентът и регистраторът не са разделени от прегради, така че посетителите не трябва да губят време, чакайки на ред.

Преди това клиниката имаше редовен регистър - за да стигне до лекар, е необходимо да прекараме много дълго време. Сега рафтовете за картите бяха извадени от регистъра и след това бяха извадени в отделно складово помещение. Сега, за да уредите посещение при лекар, ще трябва да прекарате само две или три минути. Специално внимание се обръща на пациенти с увреждания - те са оборудвани със специални места.

Един служител ще се занимава само с обаждания до дома, а другият ще пренася картите в кабинета на лекаря и ще ги разпространява след прием. В залата ще има навигация, показваща къде точно в кое крило е този или онзи лекар. Графикът за приемане на лекарите ще бъде публикуван в електронната таблица, която се намира в залата.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz