В Екатеринбург правилата за допускане до първа класа

В Екатеринбург правилата за допускане до първа класа се промениха - сега родителите на децата могат да кандидатстват в различни училища. Сега, ако даден отказ идва от едно училище, майки и татковци могат незабавно да кандидатстват в друго училище, без да чакат конкретни срокове, както преди. Въпреки това, все още е невъзможно да подадете две заявления в различни училища едновременно.

Променени и правила за подаване на документи: сканирането вече не е необходимо и не са необходими полета, които вече са маркирани в профила. Списъците на училищата и териториите, които са им възложени, редовно се коригират поради появата на нови къщи - обикновено преди началото на февруари, вече са направени окончателни промени. Точно в този момент започва приемането на бъдещи първокласни.

Можете да направите запис на уебсайта на обществените услуги - можете да започнете процеса вече в полунощ на 1 февруари.

You May Also Like

New Articles

Reader's Choice

© 2021 delamou.xyz